Fra Statens Vegvesen.

Vi vil gjøre foreldre bevisste på at de er forbilder i mange situasjoner, også i trafikken. Fart går i arv – på lik linje med andre vaner. Å holde fartsgrensen kan en dag bli den viktigste arven du har gitt barna dine.

Ved å skape oppmerksomhet rundt dette, ønsker vi å få folk til å senke farten og redusere antall drepte og skadde i trafikken.

Selv om du bare kjører litt fortere enn fartsgrensen, er dette en vane barna dine kan komme til å ta etter deg. Litt fortere er mye farligere.

Når gjennomsnittsfarten øker med 5 prosent, øker risikoen for å bli drept med 25 prosent.

Hver gang du tar en sjanse, tar du også en sjanse på vegne av de du har rundt deg. Dødsstatistikken viser at i hver tredje dødsulykke har farten vært litt for høy. Det er de små marginene som avgjør utfallet av en ulykke. Da gjelder det å være på den riktige siden av statistikken.

 

 


 

 

READ  No. 13 Lofoten - Road trip with my daughter, the way to Nordkapp
Advertisement